Rozpoczęcie roku akademickiego SHUM 2013/2014

SHUM wystartował…

Dnia 5 października 2013 roku na Wydziale Humanistycznym US odbyła się uroczysta inauguracja Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych. Podczas tej doniosłej uroczystości dzieci w studenckich biretach poznały bliżej ceremoniał akademicki. Po pasowaniu na studentów złożyły ślubowanie i otrzymały indeksy, które wręczał im wraz z życzeniami sukcesów w zgłębianiu tajników wiedzy humanistycznej Dziekan dr hab. prof. US Henryk Walczak. Następnie z wielkim zainteresowaniem, wypiekami na twarzach i błyskiem w oczach nasi młodzi studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez pana dr P. Klafkowskiego z katedry etnologii „ W krainie tygrysów, szamanów i komputerów”. Pan doktor w bardzo ciekawy sposób wprowadził słuchaczy w egzotykę kraju Hindusów. Intonacją głosu, gestami oraz mimiką twarzy przeniósł słuchaczy w kolorowy, pełen kontrastów świat Indii. Świetnie potrafił podziałać na dziecięcą wyobraźnię, zaczynając wykład słowami „ zamknijcie oczy, włączcie swoje komputery i wyobraźcie sobie, że za oknami jest wysoka temperatura, znajdujecie się w sali wykładowej, w której przez okna wskakują małpy……….. . Po wysłuchaniu pieśni Gaude Mater Polonia i zakończeniu inauguracji młodzi studenci otrzymali od doktora P. Klafkowskiego swój pierwszy wpis do indeksu. Naszym świeżo upieczonym studentom życzymy wiele radości, zadowolenia i samych pozytywnych wrażeń w studiowaniu wiedzy humanistycznej w SHUM.

Słowniczek uniwersytecki.
Biret (z łaciny birretum – czapeczka) jest to: okrągłe nakrycie głowy – oznaka doktorska na wyższych uczelniach..
Gaudeamus igitur (łac. radujmy się więc) – stara studencka pieśń hymniczna prawdopodobnie pochodząca z XII, śpiewana obecnie w czasie uroczystości akademickich.
Gaude Mater Polonia (Ciesz się matko Polsko) – hymn powstał w 1253 roku na okoliczność kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa. Dziś pieśń (najczęściej pierwsza zwrotka) rozbrzmiewa w czasie inauguracji roku akademickiego na wyższych uczelniach.
Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów.
Indeks zawiera min :
imię/imiona nazwisko studenta,
zdjęcie studenta,
miejsce prowadzonych studiów,
tekst ślubowania studenta, wypowiadanego uroczyście podczas immatrykulacji
potwierdzenie zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów (wraz z podpisem oraz pieczątką dziekana wydziału)
uzyskane oceny z ćwiczeń, egzaminów i zaliczeń wraz z podpisami wykładowców
Immatrykulacja – to uroczyste wręczenie indeksów i oficjalne przyjęcie w poczet studentów.
Poczet sztandarowy uniwersytecki – składa się z chorążego – studenta i dwóch przybocznych – studentek, wyznaczonych przez rektora spośród kandydatów wskazanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. Członkowie pocztu sztandarowego występują w strojach wizytowych.
Toga – strój ceremonialny wykładowców wyższych uczelni: rektora i prorektorów, dziekana, prodziekanów i członków senatu (a także doktorów honoris causa), a podczas uroczystości wręczenia dyplomów – również i studentów.
Uroczysty strój dziekana – składa się z togi koloru czarnego z kołnierzem w kolorze przynależnym danemu wydziałowi i czworokątnego biretu w tym samym kolorze. Dziekani noszą na kołnierzu łańcuch dziekański.

autor: dr Małgorzata Szyller