GENEALOGIA czyli gdzie są ‘’Nasze Korzenie”

Genealogia, czyli nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem więzi między ludźmi i rodzinami, ich pochodzeniem, historią, wzajemnymi relacjami i losami poszczególnych członków rodziny, jest dziedziną dość zawiłą i skomplikowaną nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych.  Niemniej jednak nasze maluchy poradziły sobie świetnie ze zrozumieniem tego tematu, a ich pamięć odnośnie członków własnych rodzin, nawet tych odleglejszych była imponująca.

Na początku zajęć panie prowadzące ustaliły wraz z dziećmi czym jest rodzina i jakie osoby ją tworzą. Wytłumaczyły także  pojęcie rodziny jedno i wielopokoleniowej, rodziny małej i dużej. Mali studenci dowiedzieli się, że oprócz mamy i taty, rodzeństwa oraz dziadka i babci rodzinę tworzą też wujkowie i ciocie, nawet ci bardzo dalecy, a także kuzyni. Wielu z nich wiedziało również kogo nazywamy np. bratową, siostrzenicą i siostrzeńcem, synową, zięciem, czy teściami. Dzieci dowiedziały się także, że pokrewieństwo określamy za pomocą lini lub stopni. Następnie mali studenci wraz z paniami wymienili najważniejsze wydarzenia i uroczystości rodzinne, podczas których nawet dalecy członkowie rodu mogą się spotkać ze sobą  po długim czasie niewidzenia i pogłębić relacje między sobą (urodziny, imieniny, chrzest, komunia, ślub).  Dzieci przy tej okazji dowiedziały się, iż w Polsce  organizowane są specjalne zjazdy rodzinne mające na celu regularne podtrzymywanie więzi rodzinnych oraz dające szansę poznania najodleglejszych członków tej samej rodziny.

Mali studenci dowiedzieli się także czym jest ród i dynastia i jakie miały one znaczenie zwłaszcza w dawnych czasach. A skoro mowa o dawnych czasach, to nasi studenci mogli także przyjrzeć się starym i niezwykle ozdobnym herbom rodowym, które niegdyś były bardzo istotnym znakiem rozpoznawczym danego rodu czy rodziny.

Następnie dzieci dowiedziały się, czym jest drzewo genealogiczne, do czego służy i jak się je tworzy. Przy tej okazji wytłumaczone zostało pojęcie przodek i potomek. Mali studenci mogli także zobaczyć, jak tworzono wspaniałe drzewa genealogiczne starych rodów i dynastii w dawnych czasach oraz jak wyglądają współczesne drzewa.  Po dokładnym  zapoznaniu się z zasadami ich tworzenia (zwłaszcza z zasadą, iż przodkowie ulokowani są na korzeniu drzewa, potomkowie zaś stanowią gałęzie i liście) nasi studenci otrzymali również drzewa genealogiczne własnych rodzin, które trzeba było odpowiednio uzupełnić i pokolorować. Pierwsze zadanie polegało na tym, iż dzieci miały wypisać w puste miejsca imiona członków najbliższej rodziny, złożonej z babci i dziadka, mamy i taty, rodzeństwa i oczywiście siebie samego. Przy każdym imieniu znajdowało się puste okienko, w którym można było narysować portret danego członka rodziny. Na samej górze drzewa genealogicznego umieszczone zostało zaś specjalne miejsce na wpisanie nazwiska swojeje rodziny, a także herb, który można było dowolnie zaprojektować i pomalować. Ale to zadanie stanowiło tylko rozgrzewkę przed prawdziwym wyzwaniem. Drugie drzewo genealogiczne było bowiem już znacznie trudniejsze, ponieważ należało wpisać na nim imiona wszystkich członków rodziny, ale tylko ze strony taty, lub ze strony mamy. Dzieci musiały więc uważać, aby nie pomylić rodziny taty z rodziną mamy, a jak wiemy pamięć w tym względzie jest bardzo zawodna. Lecz i z tym zadaniem nasi studenci poradzili sobie wyśmienicie, a niektórzy stworzyli naprawdę piękne portrety członków swoich rodzin.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg