Rekrutacja

Głównym celem SHUM jest rozwijanie ciekawości i fascynacji światem oraz pielęgnowanie dziecięcej wyobraźni. Nasz program dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Chcemy zainspirować uczestników do własnych poszukiwań, zaspokoić ich ciekawość i pokazać im różnorodność świata nauki, jednocześnie rozbudzając pasę zdobywania wiedzy. 

Aby zapisać dziecko na zajęcia:

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny znajdujący się poniżej, na tej stronie.
 2. Po otrzymaniu drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka do SHUM w ciągu 7 dni należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do siedziby SHUM na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 71–017 Szczecin, ul. Krakowska 71–79, p. 132 (ICKiBS), następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz),
  • wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz pozwalający wykorzystanie wizerunku dziecka (pobierz formularz),
  • dowód wpłaty wpisowego (nr konta) – w przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

   

Każdy uczestnik SHUM otrzymuje identyfikator oraz indeks Uniwersytetu, które zobowiązany jest posiadać podczas zajęć.

Rekrutacja do SHUM odbywa się do wyczerpania miejsc i zamknięcia rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona.


Formularz rekrutacyjny

DANE KANDYDATA (Dziecka)

* Imię i nazwisko

* Data urodzenia(format rrrr-mm-dd)

* Szkoła
Rodzaj szkoły, nr:


Klasa:


Adres szkoły (ulica, kod, miejscowość):

* Czy dziecko już uczestniczyło w zajęciach SHUM?
taknie

Jeżeli tak to kiedy?
przed 2014 r.2014/20152015/2016

DANE RODZICA (lub Opiekuna Prawnego)

* Imię i nazwisko

* Adres (ulica, kod, miejscowość)

* E-mail

* Nr telefonu

Uwagi:

  *Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

  *Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych „SHUM” zgodnie z art. 10 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

* Przepisz kod z obrazka:
captcha

pola oznaczone * są obowiązkowe

Dodaj komentarz