Opłaty

 

Opłata (2016/2017) za semestr nauki w Szczecińskim Humanistycznym Uniwersytecie Młodych „SHUM” wynosi 200 zł. Dodatkowo podczas rekrutacji należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł.
Opłaty za studia można dokonać jednorazowo lub w dwóch równych ratach. Opłaty za zajęcia, podczas których dziecko było nieobecne, nie podlegają zwrotowi. Wszystkie materiały i przybory potrzebne do przeprowadzenia zajęć zapewniają organizatorzy.


Wpłaty dokonujemy przelewem na:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Mickiewicza 64,
71 – 101 Szczecin
Nr konta: 27 1940 1076 3103 9190 0004 0000 Bank Credit Agricole
Z dopiskiem SHUM WHUS


Terminy płatności w roku akademickim 2016/2017:
– opłata wpisowa: w ciągu 7 dni od uzyskania e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu uczestnika,
– opłata za pierwszy semestr nauki: do 30 listopada 2016 roku,
– opłata za drugi semestr nauki: do 31 marca 2017 roku.

Przejdź do Formularza rekrutacyjnego

Dodaj komentarz